Ktorí by ste mali záujem sledovať Veľkonočné obrady z košickej katedrály vedené otcom arcibiskupom môžete na:

www.telke.sk