Správcovia farnosti: 

 

1900-1912
1912-1923
1923-1929
1929-1931
1931-1933
1933-1969
1969-1971
1971-1974
1975-1990
1990-2000
2000-2015
2015-2018
2018 -2022

2022 – 

 

 

 

Gejza Žebracký
Štefan Ľupták
Ladislav Konrády
Jozef Jankovič
Július Kravárik
Jozef Jurko
František Šarocký
Ján Macko-Družbacký
Ing. Anton Konečný
Mgr. Andrej Grivalský
Mgr. Ľuboš Lipka
Mgr. Jozef Smetanka
Mgr. Matúš Fuchs

Miroslav Gira