[bsf-info-box icon=“Defaults-clock-o“ icon_size=“32″ title=“Nahlásenie birmovania“]termín do konca augusta 2019 – je potrebné je vyplniť prihlášku[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=“Defaults-list-alt“ icon_size=“32″ icon_color=“#dd3333″ title=“Vek a príprava“]9. ročník ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ a starší

Príprava – spoločné sv. omše každý týždeň v piatok so zapojením sa do služby v liturgií (čítanie, prosby, prinášanie obetných darov, spev) s katechézou; raz za dva týždne v sobotu o 10:00 formácia v skupinkách; príležitostné aktivity[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=“Defaults-user“ icon_size=“32″ icon_color=“#1e73be“ title=“Kritéria pre výber birmovného rodiča“]

  • birmovný rodič má spĺňať podmienky, ktoré sú platné pre krstných rodičov
  • Cirkev doporučuje, aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov
  • Je potrebné doniesť krstný list birmovného rodiča.

[/bsf-info-box]

Teológia birmovania

Táto sviatosť sa udeľuje vo Východných cirkvách spolu s krstom.
V západom obrade kresťan túto sviatosť prijíma v čase zrelého používania rozumu ako vstupnú sviatosť svojej dospelosti.

Pred udelením tejto sviatosti je potrebná dlhodobá a primeraná katechéza. Zameriava sa hlavne na pochopenie poslania kresťana vo svete, aby sa stal soľou zeme a svetlom pre dnešný svet.

Birmovanie kresťana bližšie spája s Cirkvou a obohacuje ho zvláštnou silou Ducha Svätého. Takto vyzbrojený si ľahšie ubráni vieru slovom či skutkom.

Sviatosťou teda dostáva dary Ducha Svätého, ktorými sa obohacuje silou a užšie sa spája s Cirkvou pre jej šírenie a obranu. Tak ako pri krste, aj tu má na pomoci birmovného rodiča, ktorý mu v jeho dospelosti má byť príkladom viery i mravov.

V nebezpečenstve smrti je možné túto sviatosť udeliť aj deťom bez predchádzajúcej katechizácie.

Je potrebné pripomenúť, že veriaci majú napomáhať pobirmovaným v ich uplatnení sa v živote spoločenstva. Je potrebné sviatosť prijať v posväcujúcej milosti.

Riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup, ale túto moc majú všetci kňazi.

Obrad birmovania sa skladá z vyznania viery, vkladania rúk biskupa a pomazaním olejom.

Prijať birmovanie tak ako krst je možné len raz (vtláča nezmazateľný znak.)