Začíname Október – mesiac ruženca, kedy sme pozvaní zvlášť sa dotýkať tajomstva Života, prostredníctvom tejto modlitby. Spolu s Pannou Máriou objavovať Boží život v nás a náš v Bohu. Budeme začínať pol hodinu pred sv. omšou – večer o 18:00, ráno o 7:00, v nedeľu v rámci pobožnosti. Povzbudzujem vás k zapojeniu sa do spoločnej modlitby, aby sme spoločným úsilím mohli dozrievať do plnosti života.

Myšlienky o sv. ruženci

„Ruženec je mojou každodennou a milovanou modlitbou. A musím povedať, že je modlitbou zázračnou, zázračnou v svojej jednoduchosti a vo svojej hĺbke(…).
V tejto modlitbe mnohokrát opakujeme tie isté slová, ale sú to slová, ktoré Panna Mária počula od Archanjela a od svojej príbuznej Alžbety.
S týmito slovami sa spája celá Cirkev.
V tom istom čase môže naše srdce obsiahnuť v desiatku ruženca všetky činy, ktoré predstavujú život jednotlivca, rodiny, vlasti, Cirkvi a ľudstva, osobné udalosti i  blížneho a osobitným spôsobom tých, ktorí nám ležia na srdci.
Takto jednoduchá ružencová modlitba pulzuje rytmom ľudského života“.

Ján Pavol II.

„Keď sestry navštevujú rodiny, mali by ich povzbudzovať, aby sa skutočne zasvätili Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a modlili sa v rodine ruženec. Mali by  katolícke rodiny privádzať k zasväteniu sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali jednotu rodiny a pamätali na to, že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva spolu“. Je toľko rozbitých domovov – žena tu, muž tam. Učte ich, že nemožno nájsť šťastie bez modliby. Aj v pokročilom veku jestvuje nebezpečenstvo pokušenia. ”

Matka Tereza z Kalkaty

„Ruženec je modlitbou k Nej, k Márii, a je našou modlitbou, ktorú sa modlíme s Máriou.“
Ján Pavol II.

„Vy, chorí a trpiaci, neodkladajte z rúk ruženec. Modlitba podporovaná utrpením je veľkou silou.“

Ján Pavol II.
 
Výroky Pátra Pia o ruženci:  
„Modli sa ruženec často, stojí to tak málo, ale znamená mnoho!“
„Nemôžeme žiť bez ruženca.“
„Vyslov: ruženec a modli sa ho každý deň.“
„Ruženec je zbraňou obrany a spásy.“
„Ruženec je zbraň, ktorú nám Mária dala na použitie proti trikom pekelného nepriateľa.“
„Mária odporučila ruženec v Lurdoch a Fatime, pretože je to mimoriadna hodnota pre nás a naše časy.“
„Ruženec je modlitba Madony, ktorá triumfuje na všetkom a každom.“
„Vždy recitujte ruženec a recitujte to tak často, ako je to možné.“
„Mária je prítomná v každom tajomstve ruženca.“
 „Satan sa vždy snaží zničiť ruženec, ale nikdy sa mu to nepodarí.“
„Mária nás naučila ruženec tak, ako nás naučil Ježiš náš Otče náš.“
„Vždy sa modlím za chorých. Každý deň sa pre nich modlím svätý ruženec.“

Pridaj komentár