„ Pán Boh pozná naše srdcia, a keď chceme úprimne prísť bližšie k nemu, vezme nás za ruku a povedie nás. Túžobne čaká na náš návrat.“

V dňoch 15.03.2019 až 17.03.2019 sa uskutočnilo veľké celoslovenské stretnutie mám MM  (modlitby matiek) vo Svite , ktoré bolo zasvätené Nepoškvrnenému  srdcu Panny Márie . Bolo určené predovšetkým pre matky, ktoré sa modlia v skupinkách MM, aby sa mohli duchovne osviežiť a zažiť radosť z osobného stretnutia s Ježišom vo veľkom spoločenstve mám z celého Slovenska.

Z našej skupinky MM  sa tohto stretnutia dňa 16.03.2019  zúčastnilo 7 matiek. Obsahom sobotného stretnutia boli modlitby k Duchu svätému, adorácia, prednáška o. Juraja, predstaveného bratov augustiniánov o čistote materinského srdca a o sv. Rite, svätá omša, svedectvá, spiritualita MM,  modlitby matiek, modlitby za stretnutie a za prezidentské voľby, spevy a vzdávanie chvál. Po prednáške o. Juraja sme mali možnosť uctiť si relikviu sv. Rity. Každá mama bola obdarovaná sviecou zmierenia a odpustenia a modlitbou sv. Rity za zmierenie.

V  našej farnosti skupinka matiek MM vznikla v máji 2017. Pravidelne sa schádzame každý pondelok po sv. omši, v modlitbách sa spájame so všetkými mamkami na celom svete a vyprosujeme si u Pána Ježiša milosti pre manželov a svoje deti. Modlíme sa nielen za svoje rodiny, ale aj za rodiny našej farnosti,  za kňazov a rôzne úmysly.

 

Týmto povzbudzujeme všetky mamky v našej farnosti, aby prišli medzi nás a modlili a ďakovali nebeskému Otcovi za svoje rodiny, deti, vnúčatá, lebo matkina modlitba má moc.

Môj Pane, prosím, stvor vo mne srdce čisté, aby som vedela neustále vzdávať vďaky za tých, ktorých mi posielaš. Aby som ich dokázala prijať, viac milovať a neposudzovať. Aby som im mihla odovzdať vieru a priniesť nádej všade tam, kam prídem. A aby som sa dnes , premenená tvojou láskou, stala svetlom zmierenia v mojej rodine, keď odpoviem na tvoj plán s mojím životom:

ÁNO, STAŇ SA PANE. Amen

Pridaj komentár