Vďaka podporovateľom a darcom dokáže SKCH prevádzkovať v Afrike dve centra v Rwande a Ugande.

Výnos z Pôstnej krabičky 2018, vo výške 298-tisíc eur, sme využili na každodennú prevádzku našich obidvoch centier, vrátanie ubytovania, stravy, oblečenia, odbornej zdravotnej a psychologickej pomoci pre HIV pozitívne deti, a naďalej ich vďaka finančnej podpore darcov aj rozširujeme a zveľaďujeme. Našim cieľom je, aby deti veku predškolákov až po stredoškolákov mali priestor na hry, doučovania, zmysluplne trávili svoj voľný čas, získavali nové vedomosti aj zručnosti, a tak boli dobre pripravení do života.

Za všetkých darcov, ktorí pomoc SKCH v rozvojových krajinách podporujú duchovne alebo finančne, odslúžim 5. marca ďakovnú svätú omšu odvysielanú v Rádiu Lumen. Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup a prezident SKCH

Ako postupovať s Pôstnou krabičkou – návod je na každej Krabičke.

Pridaj komentár