Popolcovou stredou začína pre nás kresťanov Pôstne obdobie, čas kedy sa máme viac usilovať o svoje obrátenie.

Na Popolcovú stredu sme viazaní pôstom a zdržať sa mäsitých pokrmov – dnes sa to nedá nahradiť iným kajúcim úkonom. Pôst znamená iba raz do dňa sa najesť dosýta a 2x môžeme niečo zajesť. „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60 roku života“ Kánon 1252 KKP.

Pridaj komentár